Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

KHÔNG ĐỀ

Ừ thôi, gió thổi qua tôi
Vẫn đau giọt đắng thấm đầy môi xưa
Khi ta đi qua đời nhau
Đem bao nỗi nhớ, niềm đau chất đầy
Mới hay sao hôm - sao mai
Mãi là góc biển - chân trời đuổi nhau

Ừ thôi, dù lỡ chuyến đò
Cũng là đá cứng - chân mềm từng qua
Ta về xếp lá dựng nhà
Tình như suối chảy
Lòng như nước nguồn
Và quên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét