Thứ Bảy, 12 tháng 6, 2010

Biết là có lúc chia tay
Biết là rượu uống dù say vẫn buồn
Cô đơn ta vắt cạn mình
Chén tình trơ đáy, có gì cho ai?
Một ngày rồi lại một ngày
Nhất nhật không tân, hựu nhật không tân!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét