Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

TẠC                               Am Slow
Ta ngồi (Am) tạc buổi hoàng hôn (E7)
Chiều buông quá tím
(
Dm)
Giấc mơ đời
(E7) như ráng đỏ (Am)
Chìm dần
(E7) giữa khói chiều xa (Am)

Ta ngồi
(F) tạc trái tim ta
Tay đời vụng quá
(Dm)
Chỉ cắt
(F) những vết thương (E7)
Chảy máu không thôi
(Am)

Ta ngồi
(E7) tạc nụ ta cười (Dm)
Rong rêu
(
E7) quá khứ - tương lai (F)
Sóng ngầm
(F), biển lặng (
E7)
Đi ngang qua đời
(Am)

Bao nhiêu năm (A), cuộc hành trình
Một mình đi
(F), một mình về (G), thế thôi (
E7)
Bờ ao
(F), ruộng mạ, chân quê (
E7)
Cổng nhà hoa nắng
(F), mừng ta trở về (Am)
Lá khô nâu
(
E7), rụng đầy thềm (Dm)
Lá khô nâu (E7), rụng đầy thềm (Am).

KINH CẦU

Am - Slow

Dịu dàng chút gió (Am)
Bình thường như tôi (Dm)
Biển người sóng vỗ (E7)
Chìm tôi hư vô (Am)
Chỉ là hạt cát (Dm)
Sóng xô mấy bờ (Am)
Yêu người như biển (
E7)
Giấu vào cát khô (Am)
Yêu đời như núi (Dm)
Chôn tôi giữa lòng (
E7)
Ngẩn ngơ (Am).

Tay đời lạc lối (Dm)
Tay người hững hờ (Am)
Tay tôi nhỏ bé (
E7)
Bám vào giấc mơ (F)
Thức dậy đừng khóc (Am)
Trong mơ hãy cười (
E7)
Cho trăm năm cũ (Dm)
Ngủ quên hiên đời (
E7)
Cho trăm năm mới (F)
Đường hoa một đời (Am).