Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

NGUYÊN THU

Ừ thôi, mùa thu
Nỗi buồn trút lá
Ừ thôi, lá thu
Vàng khô bờ đá
Ừ thôi, người lạ
Đừng quen bao giờ

******

Ở Sài Gòn không có mùa thu
Mùa thu có sẵn trong đôi mắt
Ở Sài Gòn không có mùa đông
Mùa đông có sẵn ở trong lòng

1 nhận xét: