Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Chỉ là

Chỉ là một chút tơ trời
Chỉ là ngọn gió ru hời mà thôi
Chỉ là một thoáng rong chơi
Giấc mơ bươm bướm đầy trời cùng tơ
Chỉ là ta vốn con người
Làm sao có cánh lên trời mà bay
Thôi bươm bướm, thôi tơ trời
Đôi giày đen dưới chân đời lại đi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét