Thứ Tư, 19 tháng 5, 2010

Hợp rồi tan

Hợp rồi tan
quy luật muôn đời
tôi vẫn biết
Mà nỗi buồn
lỡ biết
vẫn khó quên
Thêm một chút
chỉ là thêm một chút
Nhưng ly buồn
thêm chút đã tràn

1 nhận xét: