Thứ Tư, 30 tháng 12, 2009

no title

Tôi đi nhiều tháng, nhiều ngày
Mà thương nhớ vẫn chất chồng vậy tôi?
Ngày yêu đi vào đời tôi
Tôi vô tư cũ chết bên hiên đời
Trong mắt tôi đá mọc rồi
Buồn sâu như giếng vui là gió thôi
Tôi ơi tôi tôi ơi tôi
"Đời là bể khổ, tình là dây oan"
Có đi hết cả thế gian
Làm sao đi khỏi lòng mình đây tôi?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét