Thứ Tư, 29 tháng 4, 2015

TẠC                               Am Slow
Ta ngồi (Am) tạc buổi hoàng hôn (E7)
Chiều buông quá tím
(
Dm)
Giấc mơ đời
(E7) như ráng đỏ (Am)
Chìm dần
(E7) giữa khói chiều xa (Am)

Ta ngồi
(F) tạc trái tim ta
Tay đời vụng quá
(Dm)
Chỉ cắt
(F) những vết thương (E7)
Chảy máu không thôi
(Am)

Ta ngồi
(E7) tạc nụ ta cười (Dm)
Rong rêu
(
E7) quá khứ - tương lai (F)
Sóng ngầm
(F), biển lặng (
E7)
Đi ngang qua đời
(Am)

Bao nhiêu năm (A), cuộc hành trình
Một mình đi
(F), một mình về (G), thế thôi (
E7)
Bờ ao
(F), ruộng mạ, chân quê (
E7)
Cổng nhà hoa nắng
(F), mừng ta trở về (Am)
Lá khô nâu
(
E7), rụng đầy thềm (Dm)
Lá khô nâu (E7), rụng đầy thềm (Am).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét